Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Klientów, Sklepu internetowego presbar.pl jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby Klienci czuli się bezpiecznie, powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszego Sklepu. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

1. Definicje:

1. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem PRESBAR sp. z o.o. ul. Ogińskiego 2; 85-092 Bydgoszcz URL sklepu https://presbar.pl
2. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu
3. Sprzedający – Dawid Wawrzkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRESBAR sp. z o.o. ul. Ogińskiego 2; 85-092 Bydgoszcz  posiadający NIP: 9671464636, REGON: 524815469

2. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych jest PRESBAR sp. z o.o.
2. Powołanym Inspektorem danych osobowych jest – PRESBAR sp. z o.o. – Przemysław Walczak
3. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest
– listownie na adres: ul. Ogińskiego 2; 85-092 Bydgoszcz
– mailowo na adres: kontakt@presbar.pl

3. Cel przetwarzania

1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu, w celu prawidłowego wykonywania zawieranych umów i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie , co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
– zarejestrowania się w Sklepie,
– zawarcia umowy,
– dokonania rozliczeń,
– dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru,
– korzystania przez Klienta z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),
– kontaktu z Klientem bądź potencjalnym Klientem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
2. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, wówczas Administrator przetwarza jego dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych, dotyczących np. promocji, wyprzedaży czy dostępności nowych produktów (Newsletter).

4. Rodzaj przetwarzanych danych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do założenia konta Klienta, dokonywania zakupów:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– adres
– adres dostawy
– numer telefonu

5. Podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz spełnienie naszych ustawowych obowiązków, np. obsługi zamówienia, rozpatrzenia reklamacji bądź zwrotu, a także wsparcie zarówno w trakcie procesu sprzedaży jak również rozwiązywanie zgłaszanych problemów związanych z funkcjonowaniem Sklepu. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientów, Klientom przysługują następujące prawa:
a. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia jego danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte konto Klienta w Sklepie.
b. Klient w każdej chwili może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych zarówno w części, w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Klienta w Sklepie.
c. Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z jego decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Skierowanie żądania spowoduje usunięcie konta Klienta w Sklepie.
d. Klient w każdej chwili może zażądać poprawy bądź sprostowania jego danych osobowych. Użytkownik może to też zrobić samodzielnie, w ramach dostępnych funkcjonalności po zalogowaniu się na Konto Klienta.
e. Klient w każdej chwili może zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.
f. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2. Mamy obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez nas działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.
3. Należy pamiętać, że usunięcie danych osobowych, np. poprzez usunięcie konta Użytkownika, nie spowoduje całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku dokonania zakupów w Sklepie jesteśmy zobowiązani przechowywać dane o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów podatkowych.

7. Czas przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów przechowujemy przez czas istnienia jego konta Użytkownika w Serwisie.
2. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi archiwizujemy wszelkie zgłoszenia i korespondencję mailową przez okres 2 lat.
3. Po usunięciu konta w naszych systemach pozostaną dane dotyczące zawartych przez Klienta transakcji w Sklepie, gdyż jest to nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, będziemy przechowywać dane Klientów przez czas wygaśnięcia jego roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, np. rękojmi.

8. Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych

1. Sklep nie powierza przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
2. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.